JAROSŁAW ROKICKI

Mienie zabużańskie, odzyskiwanie mienia

Witamy na stronie
Centrum dokumentacji historyczno - prawnej
obszaru Polski w granicach do 1939 r. i po II Wojnie Światowej.

Centrum dokumentacji skupia grupę osób, historyków i prawników mających duże doświadczenie w poszukiwaniach dokumentów spraw majątkowych i potwierdzania ich do czynności prawnych. Kwerenda centrum dotyczy archiwów krajowych i zagranicznych, specjalizuje się w archiwach wschodnich:
- Wilno (Litwa)
- Grodno (Białoruś)
- Mołodeczno (Białoruś)
- Brześć (Białoruś)
- Lwów (Ukraina)
- Tarnopol (Ukraina)
- Łuck (Ukraina)
- Iwano-Frankiwsk d. Stanisławów (Ukraina)

Naszym celem jest profesjonalne i szybkie reagowanie na Państwa zlecenia.


Zakres usług

Nasze biuro poszukuje dokumentów do spraw:
- mienia utraconego w wyniku przesunięcia granic (mienia zabużańskiego);
- mienia odebranego w wyniku zmian politycznych i zmian ustroju prawnego;
- mienia żydowskiego utraconego w wyniku katastrofy dziejowej i emigracji powojennych.

Firma świadczy ponadto usługi prawne w zakresie odzyskiwania i reprywatyzacji mienia. Przypominamy, iż jesteśmy w stanie pomóc również osobom, które otrzymały już rekompensatę, ale nie są z niej zadowolone. Chodzi głównie o przypadki w których wojewoda nie uznał prawa do rekompensaty za wszystkie nieruchomości, o które wnioskowała strona bądź uznał, iż rodzaj czy stan nieruchomości był gorszy niż we wspomnieniach strony.
Bardzo częstymi sytuacjami są:
- uznawanie prawa do rekompensaty za sam grunt bez zabudowań;
- uznawanie prawa do rekompensaty za grunt pod lasem, bez wartości drzewostanu;
- uznawanie prawa do rekompensaty jedynie za nieruchomości opisane w orzeczeniach PUR, ignorując dokumenty
   przedwojenne i zapominając jakie realia dotyczące byłych ziemian panowały w Polsce po II wojnie światowej;
- uznawanie, że za grunty znacjonalizowane nie należy się w żadnym wypadku rekompensata;
- uznawanie, iż wnioski składane na podstawie ustawy z dnia 29 kwietna 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu
   nieruchomości przez jedną z osób nie są składane w imieniu wszystkich spadkobierców.

Jesteśmy również w stanie pomóc osobom, które otrzymały decyzje odmawiające prawa do rekompensaty, a które nie zgadzają się z tą decyzją. W wielu sytuacjach udaje się nam dotrzeć do nowych dokumentów i skutecznie wznawiać zakończone już postępowania.


Jarosław ROKICKI